Nộp hồ sơ du học Hà Lan vào thời gian nào?

Là 1 trong 20 quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ nhất thế giới, Hà Lan có đủ điều kiện để đầu tư cho giáo dục, xây dựng 1 hệ thống giáo dục tiến bộ, ưu tú từ nhiều năm nay. Du học hà lan cũng vì thế ngày càng có sức hút. Một trong những vấn đề khiến các bạn trẻ cũng như các bậc phụ huynh băn khoăn chính là thời hạn nộp hồ sơ du học hà lan.

Tại hà lan có tới 2 kỳ nhập học, 1 kỳ nhập học vào tháng 2 và 1 kỳ nhập học vào tháng 9. Khi nộp hồ sơ xin du học, cần phải nộp trước kỳ nhập học khoảng 6 tháng và tối thiểu là 3 tháng. Cụ thể, nếu bạn muốn nhập học vào kỳ tháng 2, bạn cần nộp hồ sơ từ tháng 9 đến đầu tháng 12 của năm trước. Thường chương trình thạc sĩ sẽ nhập học vào tháng 2 còn chương trình đại học sẽ nhập học vào tháng 9.

>>> Xem thêm: Du học Hà Lan có khó không?

Nộp hồ sơ du học Hà Lan vào thời gian nào?

Kỳ nhập học chính của hà lan vào mùa thu tức là vào tháng 9. Thông thường các trường tại Hà Lan đều có thời hạn nhận hồ sơ cụ thể trên website của trường. Riêng với kỳ nhập học tháng 9, đa số các trường đều chỉ nhận hồ sơ đến ngày 1 – 4 hoặc 1 – 5 rất hiếm trường nhận hồ sơ đến ngày 1 – 6.

Dưới đây là danh sách các trường tiêu biểu tại Hà Lan và thời hạn nộp hồ sơ cho bạn đọc tham khảo:

Trường Chương trình Khóa tháng 9 Khóa tháng 2
Khối đại học khoa học ứng dụng
Đại học Khoa học Ứng dụng Avans Ngày 01/6
Đại học Khoa học Ứng dụng Inholland Ngày 01/5
Đại học Khoa học Ứng dụng Fontys Ngày 15/5 – Ngày 15/6 Ngày 15/11
Đại học Khoa học Ứng dụng HAN Ngày 01/6 Ngày 01/12
Đại học Khoa học Ứng dụng Hanze Ngày 01/6
Trường Quản lý khách sạn The Hague Cử nhân Ngày 01/5
Thạc sĩ Ngày 15/6
Đại học Khoa học Ứng dụng Utrecht Ngày 15/6
Đại học Khoa học Ứng dụng HZ Ngày 15/6
Đại học Khoa học Ứng dụng NHTV Breda Cử nhân Ngày 01/5
Thạc sĩ Ngày 01/6
Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion Cử nhân Ngày 16/6 Ngày 22/11
Thạc sĩ Ngày 05/7
Đại học Khoa học Ứng dụng Stenden Ngày 31/5 Ngày 01/11
Đại học Khoa học Ứng dụng TIO Ngày 01/7 Ngày 01/11 (Khai giảng tháng 01)
Đại học Khoa học Ứng dụng The Hague Cử nhân Ngày 01/5
Thạc sĩ Ngày 31/5
Đại học Khoa học Ứng dụng Wittenborg 6-8 tuần trước ngày khai giảng
Đại học Khoa học Ứng dụng Windesheim Ngày 01/7
Đại học Khoa học Ứng dụng Zuyd Cử nhân Ngày 01/5 – Ngày 01/8
Thạc sĩ Ngày 01/5 – Ngày 01/7
Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam (HvA) Ngày 15/3
Trường Khách sạn the Hague Cử nhân Ngày 01/3 (Khai giảng tháng 8) Ngày 01/11
Thạc sĩ Ngày 15/6
Khối đại học nghiên cứu
Đại học Radboud Nijmegen Ngày 01/4 Ngày 01/11
Đại học Tilburg Cử nhân Ngày 01/4 – Ngày 01/5
Thạc sĩ Ngày 01/4 Ngày 01/10
Đại học Amsterdam Ngày 01/2 – Ngày 01/5
Đại học Twente Cử nhân Ngày 01/3 – Ngày 01/5
Thạc sĩ Ngày 01/5 Ngày 01/10
Đại học Vrije Amsterdam Cử nhân Ngày 01/4
Thạc sĩ Ngày 01/4
Đại học Công nghệ Delft Cử nhân Ngày 01/4
Thạc sĩ Ngày 01/4 Ngày 01/10
Đại học Erasmus Rotterdam Cử nhân Ngày 01/4 – Ngày 01/5
Cử nhân quản trị kinh doanh quốc tế Ngày 15/01
Thạc sĩ Ngày 01/4 – Ngày 01/6
Đại học Leiden Cử nhân Ngày 01/4
Thạc sĩ Ngày 01/4 Ngày 15/10 (Khai giảng tháng 01)
Đại học Maastricht Cử nhân Ngày 01/4
Thạc sĩ Ngày 01/4 – Ngày 01/5 Ngày 01/10 – Ngày 01/11
Đại học Công nghệ Eindhoven Ngày 01/4 – Ngày 01/5
Đại học Groningen Ngày 01/2 – Ngày 01/6
Đại học Utrecht Cử nhân Ngày 01/4 – Ngày 01/5
Thạc sĩ Ngày 01/4 Ngày 01/9
Đại học Wageningen Ngày 01/5 Ngày 01/10
Khối đại học đại cương
Đại học Amsterdam Ngày 01/2 Ngày 01/11
Đại học Utrecht Ngày 01/2 Ngày 15/9
Khối trường kinh doanh
Trường tài chính Duisenberg Thạc sĩ luật Ngày 15/5
Trường Quản trị Maastricht Thạc sĩ Khoa học Quản trị Ngày 01/3
MBA bán thời gian Ngày 01/7
MBA Ngày 01/7 Ngày 01/12
Đại học Thương Mại Nyenrode BBA Ngày 01/7 (Khai giảng tháng 8)
MBA Quốc tế Ngày 15/7 (Khai giảng tháng 10)
Thạc sĩ Khoa học Quản tri Ngày 30/6 (Khai giảng cuối tháng 8)
Trường Kinh doanh Rotterdam Cử nhân Ngày 01/5
Thạc sĩ Ngày 01/5 Ngày 01/11
Trường Kinh doanh TIAS MBA Ngày 21/7 (Khai giảng cuối tháng 9)
Thạc sĩ Khoa học Quản trị Kinh doanh Ngày 01/6

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *